Beheer

De Stichting Weidevogelbescherming Eiland van Schalkwijk richt zich allereerst op het beheer van het terrein De Kroon en het naastgelegen terrein van Vitens. We zijn blij dat we een vaste groep vrijwilligers hebben die het beheer uitvoeren, maar extra handen zijn altijd welkom.

De landelijke terugloop in het aantal weidevogels zien we helaas ook in Houten en juist daarom is het van belang dat er gebieden zijn waar de vogels kunnen foerageren èn broeden.
Met het beheren van dit terrein trachten we een zo optimaal mogelijk weidevogelklimaat te genereren waarmee we de weidevogelstand in de gemeente Houten kunnen behouden.

We beschermen het terrein zoveel mogelijk tegen predatoren en met beheer van de waterstand creëren we een plasdras-gebied. In deze vernatte stukken kunnen de weidevogels en eenden voedsel zoeken, baltsen, slapen en ruien.

In het beheerplan hebben we voor de komende jaren de lijnen uitgezet.