MaandWerkzaamheden
JanuariGenieten
Februari – maartGereed maken waterbeheer
Plaatsen vossenraster
Start observaties weidevogels
April-juniMonitoren waterstanden en waterbeheer
Controle vossenraster
Observaties weidevogels
Juni-juliObservaties weidevogels
Bepalen maaidatum
Eventueel bemesting met ruige mest
Start bestrijding zuring en distels
Eventueel maaien onder vossenraster
Juli-augustusBestrijding zuring en distels
Overleg met veehouder over inscharing / tweede snede
September-oktoberWinterklaar maken (onderhoud waterbeheermiddelen etc)
November-decemberGenieten
foto Trudie Bonthuis