Geslaagde excursie naar De Kroon op 12 mei

Een strak blauwe lucht met heerlijke zon en 20 deelnemers zorgden voor een geslaagde excursie naar De Kroon, het weidevogelgebied van de stichting Weidevogelbeheer eiland van Schalkwijk, op zondag 12 …

Bijzondere broeders

Het broedseizoen 2023 zit er op. 2023 was een jaar met veel broedvogels maar een iets tegenvallend broedsucces voor de weidevogels. Hoogtepunt was het succesvol broeden van drie paar kluten …

Waar is de worm?

Net als in 2021 is er een wormeninventarisatie gedaan op De Kroon om te kijken of er een verband is met de populatie daar en de broedresultaten van de weidevogels. …

Gestage groei – jaarverslag 2022

Het achtste beheerjaar is afgerond en zoals gebruikelijk zijn de activiteiten en resultaten vastgelegd in het jaarverslag. Het afgelopen beheerjaar laat – gelukkig – gestage groei zien in de weidevogelpopulatie …

nationale vogelweek 2023

Weidevogels bewonderen

Op zondag 14 mei organiseert de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk een wandeling naar het weidevogelgebied De Kroon. U kunt daar genieten van vogels zoals grutto’s, kieviten, tureluurs en plevieren. …