Bijzondere broeders

Het broedseizoen 2023 zit er op. 2023 was een jaar met veel broedvogels maar een iets tegenvallend broedsucces voor de weidevogels. Hoogtepunt was het succesvol broeden van drie paar kluten …

Waar is de worm?

Net als in 2021 is er een wormeninventarisatie gedaan op De Kroon om te kijken of er een verband is met de populatie daar en de broedresultaten van de weidevogels. …

Gestage groei – jaarverslag 2022

Het achtste beheerjaar is afgerond en zoals gebruikelijk zijn de activiteiten en resultaten vastgelegd in het jaarverslag. Het afgelopen beheerjaar laat – gelukkig – gestage groei zien in de weidevogelpopulatie …

nationale vogelweek 2023

Weidevogels bewonderen

Op zondag 14 mei organiseert de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk een wandeling naar het weidevogelgebied De Kroon. U kunt daar genieten van vogels zoals grutto’s, kieviten, tureluurs en plevieren. …

temmincksstrandloper

Bijzonder bezoek

De Temmincks strandloper kwam op de voorjaarstrek naar het hoge noorden even op de plasdras bijtanken!