waternsip

Vele vogelsoorten

Het jaar 2019 was een mooi jaar voor De Kroon. Niet alleen hebben we mooie broedresultaten gehad in ons Houtense weidevogelgebied maar er is ook een fraai aantal verschillende vogelsoorten …

Geslaagd bezoek

Raads- en commissieleden Gemeente Houten maken excursie naar De Kroon.Tijm Corporaal van Groen Links heeft een verslag geschreven.

witgatje

Soorten rijkdom op De Kroon

De aanpassing van het waterbeheer brengt nieuwe ‘uitdagingen’ met zich mee: een toename van de ridderzuring en de akkerdistel. De afgelopen periode zijn we druk geweest met het terugdringen hiervan. …

Flora en insecten

In juni 2019 hebben Karin Lenten, Frans Kok en Richard Janzen van IVN Nieuwegein een flora- en insecteninventarisatie uitgevoerd. Heel veel dank hiervoor. De lijst met plantensoorten op De Kroon …

Geslaagde excursie Vogelweek

Met een groep van maar liefst 32 deelnemers zijn we vanochtend naar langs de Schalkwijkse wetering naar De Kroon gewandeld. Vanaf de overzijde van het water konden we het plasdras …

Excursie naar ‘De Kroon’

Op zondagochtend 19 mei is er een weidevogel-excursie naar ‘De Kroon’ op het Eiland van Schalkwijk. Kom samen met ons –vanaf de rand van het weiland- kijken naar grutto’s, kieviten …

Onverwacht bezoek

Daar waar de Vogelbescherming melding maakt van de problemen die de weidevogels ondervinden door de droogte, kunnen de vogels op De Kroon door het aangepaste waterbeheer genieten van het gecreëerde …

Interessante uitwisseling

Woensdag 24 april zijn Hilde de Groot en Koen Helling van de Gemeente Houten geïnformeerd over de ontwikkelingen op weidevogelleefgebied De Kroon. Tijmen Blokhuis, Ben de Kruijff en Jan Buys …

Werkzaamheden gestart

Vandaag zijn de werkzaamheden op De Kroon gestart om het waterbeheer op het terrein beter te kunnen reguleren. Zo zijn we ruim op tijd voor de start van het nieuwe …