Nieuwsbrief Kromme Rijnlandschap

Nieuwsbrief Kromme Rijnlandschap april 2020 Met nieuws over Experimenteren met kruidenrijke graslanden Smakelijke landschapselementen in trek Tijdelijk extra provinciaal geld in 2020 en 2021 voor herstel èn aanleg van kleine …

Jaarverslag 2019

Het vijfde beheerjaar ligt achter ons, onze stichting viert dit jaar haar eerste lustrum. Steeds duidelijker zien we de inspanningen van ons beheer terug in de resultaten. Veel dank aan …

Eerste kievitsei gevonden

Het weidevogelseizoen 2020 is begonnen! Het eerste landelijke kievitsei is een feit. Op 2 maart is in de gemeente Maasdriel locatie Bruchem in de provincie Gelderland het eerste kievitsei van …

waternsip

Vele vogelsoorten

Het jaar 2019 was een mooi jaar voor De Kroon. Niet alleen hebben we mooie broedresultaten gehad in ons Houtense weidevogelgebied maar er is ook een fraai aantal verschillende vogelsoorten …

Geslaagd bezoek

Raads- en commissieleden Gemeente Houten maken excursie naar De Kroon.Tijm Corporaal van Groen Links heeft een verslag geschreven.

witgatje

Soorten rijkdom op De Kroon

De aanpassing van het waterbeheer brengt nieuwe ‘uitdagingen’ met zich mee: een toename van de ridderzuring en de akkerdistel. De afgelopen periode zijn we druk geweest met het terugdringen hiervan. …

Flora en insecten

In juni 2019 hebben Karin Lenten, Frans Kok en Richard Janzen van IVN Nieuwegein een flora- en insecteninventarisatie uitgevoerd. Heel veel dank hiervoor. De lijst met plantensoorten op De Kroon …