Excursie naar ‘De Kroon’

Op zondagochtend 19 mei is er een weidevogel-excursie naar ‘De Kroon’ op het Eiland van Schalkwijk. Kom samen met ons –vanaf de rand van het weiland- kijken naar grutto’s, kieviten …

Onverwacht bezoek

Daar waar de Vogelbescherming melding maakt van de problemen die de weidevogels ondervinden door de droogte, kunnen de vogels op De Kroon door het aangepaste waterbeheer genieten van het gecreëerde …

Interessante uitwisseling

Woensdag 24 april zijn Hilde de Groot en Koen Helling van de Gemeente Houten geïnformeerd over de ontwikkelingen op weidevogelleefgebied De Kroon. Tijmen Blokhuis, Ben de Kruijff en Jan Buys …

Werkzaamheden gestart

Vandaag zijn de werkzaamheden op De Kroon gestart om het waterbeheer op het terrein beter te kunnen reguleren. Zo zijn we ruim op tijd voor de start van het nieuwe …

Inspraakreactie

Samen met de Milieuwerkgroep Houten heeft de Stichting een reactie gestuurd op het NRD Schalkwijkse Buitenwaard. Overige berichtgeving over Schalkwijkse Buitenwaard: https://www.k3.nl/sites/default/files/2018-11/K3_Brochure_Schalkwijker_Buitenwaard_web.pdf https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Projecten/kromme-rijn-herinrichting-schalkwijker-buitenwaard https://houtensnieuws.nl/lokaal/herinrichting-buitenwaard-511731

Vrijwilligers gevraagd

Zoals wel bekend hebben de weidevogels in Nederland het heel zwaar door de intensivering van de veeteelt en de grote achteruitgang van geschikte broedplaatsen. Daarom concentreren de weidevogels zich vooral …