Weidevogelbeheerders gezocht

Het begin van het nieuwe jaar luidt ook het begin van een nieuw weidevogelseizoen in. Voor het beheer van het terrein zoeken we versterking van ons team! We zoeken mensen …

Kwartels in het kruidenland

Afgelopen jaar zijn er weer naast de broedvogels ook weer vele andere soorten vogels op De Kroon gezien. Eén van de meer bijzondere gasten is de kwartel, blijkbaar geniet hij …

Meer aantrekkingskracht

De Kroon blijkt zich te ontwikkelen als een waardevol gebied. Er worden steeds meer soorten waargenomen. Helaas is dit, net als in andere weidevogelgebieden, een matig broedjaar. Lees meer in …

De Kroon in de schijnwerpers

De Vogelbescherming heeft samen met Ben en Tijmen een prachtig filmpje gemaakt over De Kroon; het gebied waar de stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk het beheer over voert. Veel dank …

zwanenbloem

Variatie in de flora

Ook dit jaar zijn we weer enorm geholpen door Karin Lenten, Richard Janzen, Martin van Genderen en Frans Kok. Zij hebben voor het tweede achtereenvolgende jaar een flora inventarisatie op …

Nieuwsbrief Kromme Rijnlandschap

Nieuwsbrief Kromme Rijnlandschap april 2020 Met nieuws over Experimenteren met kruidenrijke graslanden Smakelijke landschapselementen in trek Tijdelijk extra provinciaal geld in 2020 en 2021 voor herstel èn aanleg van kleine …

Jaarverslag 2019

Het vijfde beheerjaar ligt achter ons, onze stichting viert dit jaar haar eerste lustrum. Steeds duidelijker zien we de inspanningen van ons beheer terug in de resultaten. Veel dank aan …

Eerste kievitsei gevonden

Het weidevogelseizoen 2020 is begonnen! Het eerste landelijke kievitsei is een feit. Op 2 maart is in de gemeente Maasdriel locatie Bruchem in de provincie Gelderland het eerste kievitsei van …