Weidevogelgebied De Kroon
In 2014 heeft de gemeente Houten ongeveer 10 hectare weiland genaamd De Kroon aangekocht.
De keuze is op De Kroon gevallen omdat dit weiland van oudsher weidevogelrijk is. Een belangrijk tweede argument daarbij is dat het land altijd traditioneel gebruikt is en er is bovendien een nat gedeelte (zogeheten ‘plasdras’) in aanwezig is wat voor weidevogels een belangrijke trekpleister kan zijn.

Ligging
Gebied De Kroon ligt in het Eiland van Schalkwijk tussen de Waalseweg en de Schalkwijkse wetering en is op de onderstaande kaart roze gearceerd.

Toegankelijkheid
Het gebied is niet publiek toegankelijk in verband met de rust voor de vogels.

Vrijwilligers vinden de ingang van het terrein 100 meter ten noordwesten van het Vitens gebouw aan de Waalseweg in Tull en ’t Waal.

Terrein Vitens
Vitens heeft in 2018 het aangrenzende perceel aangekocht. In 2019 is de samenwerking met Vitens geïntensiveerd en middels constructieve gesprekken onderling stemt Vitens het beheer van zijn terreinen af op weidevogels, zodat er nu effectief een weidevogelleefgebied van ongeveer 30 hectare is ontstaan is. Voor de weidevogels biedt dit een groter gebied waar zij kunnen broeden en foerageren.

Het rood omkaderde terrein is De Kroon. Daaraan grenzend is het terrein van Vitens, hier groen gearceerd weergegeven.