Ben de Kruijff en Tijmen Blokhuis houden nauwgezet overzichten bij van alle waarnemingen op De Kroon. Hieronder de jaaroverzichten van de verschillende waarnemingen.
Er is een onderscheid in de verslagen; de broedvogelverslagen hebben betrekking op het broedseizoen, de jaaroverzichten rapporteren over alle verschillende vogelsoorten die op De Kroon waargenomen zijn.


foto Ben de Kruijff