Jaarlijks worden de activiteiten en resultaten vastgelegd in een jaarverslag. In het jaarverslag staan de activiteiten van het bestuur, de financiƫle verantwoording, het verslag van de technische commissie en daarnaast staan natuurlijk ook de broedresultaten en de vogelwaarnemingen vermeld.

Jaarverslag Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk_2023