Artikel in Het Groentje over weidevogelbeheer

Half september heeft Agnes Corbeij een artikel voor het Groentje geschreven over het weidevogelbeheer op het Eiland van Schalkwijk. Ze sprak daarvoor met Ben de Kruijff en met Siebe Bonthuis. Ben de Kruijff vormt samen met Tijmen Blokhuis de beheercommissie van De Kroon. Siebe Bonthuis is het aanspreekpunt voor het weidevogelbeheer op De Hoon.