De IVN heeft haar ronde gedaan!

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft IVN Nieuwegein de flora inventarisatie voor ons perceel gedaan. Veel dank aan Frans Kok, Karin Lenten, Richard Janzen, Cecile Kuipers en Martin van Genderen.
Dit jaar hebben ze niet alleen De Kroon geïnventariseerd maar ook het naastgelegen perceel van Vitens is meegenomen. Dit terrein was deels al gemaaid maar liet ook mooie resultaten zien.

Op De Kroon is het plasdras gebied niet betreden om de nog broedende vogels niet te verstoren.

Naast de flora is er ook een insecteninventarisatie gedaan. Het gehele overzicht staat op de pagina Flora en fauna.