Deksels veel distels

Weidevogelbeheer is veel meer dan het creƫren van rust en ruimte. Voorafgaand en na het broedseizoen wordt er veel werk verzet om het gebied te optimaliseren voor de weidevogels. Dat betekent dat er waterbeheer wordt uitgevoerd en dat schadelijke planten worden verwijderd of bestreden. In 2019 is weer tal van werkzaamheden uitgevoerd door de groep van vrijwilligers waar wij ons gelukkig mee mogen prijzen.