Een bijzonder jaar…

Het weidevogelseizoen 2022 is volop in gang en er ligt een heel beheerjaar achter ons waarin er niet alleen aandacht was voor weidevogels en broedvogels maar ook voor de ontwikkeling van het gebied. Wat doen de flora, fauna en insecten en hoeveel wormen komen er eigenlijk in ons bodemleven voor? Lees hierover in ons jaarverslag 2021 op de pagina Jaarverslagen.