Flora en insecten

In juni 2019 hebben Karin Lenten, Frans Kok en Richard Janzen van IVN Nieuwegein een flora- en insecteninventarisatie uitgevoerd. Heel veel dank hiervoor. De lijst met plantensoorten op De Kroon telt ruim 120 verschillende plantensoorten en er zijn ook mooie insectenwaarnemingen gedaan.