Geslaagde excursie naar De Kroon op 12 mei

Een strak blauwe lucht met heerlijke zon en 20 deelnemers zorgden voor een geslaagde excursie naar De Kroon, het weidevogelgebied van de stichting Weidevogelbeheer eiland van Schalkwijk, op zondag 12 mei. Vanaf de Schalkwijkse wetering waren grutto, kievit en tureluur goed te bewonderen. Met de telescoop van Michiel waren zelfs de kleinste details te zien. En er was een bijzondere gast te zien, de zomertaling. Er was grote interesse in het ontstaan van het gebied en naar de stand van de weidevogels. Jan, Jaap en Martin (bestuursleden) gingen daarop graag in gesprek met de deelnemers.

Ook volgend jaar zal de stichting weer present zijn om in het kader van de nationale vogelweek (dit jaar van 12 tot en met 19 mei) van Vogelbescherming Nederland een excursie te organiseren.