Geslaagde excursie Vogelweek

Met een groep van maar liefst 32 deelnemers zijn we vanochtend naar langs de Schalkwijkse wetering naar De Kroon gewandeld. Vanaf de overzijde van het water konden we het plasdras gebied op De Kroon goed bekijken. Met onder meer kievit, grutto, tureluur, bergeend, kleine plevier, overvliegende ooievaars, er was van alles te horen en te zien. En bij het plasdras waren ook pullen waar te nemen, dat geeft aan dat er ook dit jaar weer gebroed wordt op De Kroon.