Gestage groei – jaarverslag 2022

Het achtste beheerjaar is afgerond en zoals gebruikelijk zijn de activiteiten en resultaten vastgelegd in het jaarverslag.
Het afgelopen beheerjaar laat – gelukkig – gestage groei zien in de weidevogelpopulatie die op De Kroon, Vitens en De Hoon voorkomt. Op de pagina Jaarverslagen kunt u het document downloaden.