Jaarverslag 2020

In 2020 moesten we zelf noodgedwongen veel binnen blijven maar de vogels laten zich niet tegenhouden. Het weidevogelleefgebied met het speciaal aangelegde plasdras heeft weer meer vogels weten te trekken. Net als in heel Nederland moesten we echter vaststellen dat er ook bij ons sprake is van een matig broedsucces maar we zien de aantrekkingskracht van ons gebied toenemen. Je kunt er alles over lezen in het jaarverslag 2020.