Kijk, de kluut!

Bijzonder broednieuws dit jaar op De Kroon. Voor het eerst hebben we een broedpaar kluten gehad, èn met resultaat!

Begin augustus hebben drie jonge kluten in blakende gezondheid De Kroon verlaten. Een mooi en bijzonder resultaat dat aangeeft dat het gevoerde beheer steeds meer vrucht begint af te werpen. Het terrein heeft waarde voor meer verschillende soorten weidevogels.