Meer aantrekkingskracht

De Kroon blijkt zich te ontwikkelen als een waardevol gebied. Er worden steeds meer soorten waargenomen. Helaas is dit, net als in andere weidevogelgebieden, een matig broedjaar. Lees meer in het broedvogelverslag 2020.