Meerdere generaties op de Kroon

De dame op de foto is een geringde kluut die in 2022 kwam broeden op de Kroon. Dat jaar bracht zij 3 jongen groot. Het jaar erop waren er 3 broedparen en het is aannemelijk dat dit onder meer de jongen van 2022 waren. Samen hebben zij 12 jongen grootgebracht. Dit jaar zijn er gelijktijdig 18 kluten geteld, waaronder ook de geringde moeder. Het is dus denkbaar dat er inmiddels 3 generaties kluten rondlopen op de Kroon. Hoe bijzonder is dat!

En het betreft niet alleen de kluut. Een grutto die in 2016 geringd is, komt ook ieder jaar terug om te broeden. Dit jaar is deze nationale vogel in het gezelschap van 11 andere grutto’s gesignaleerd. Ook zijn er elk jaar meer tureluurs, watersnippen en kieviten. Een teken dat het gebied steeds meer gewaardeerd wordt door de weidevogels en de inspanningen van de vrijwilligers dus zijn vruchten afwerpt.

Wil jij ook een keer komen kijken op de Hoon? Meld je dan aan voor de excursie op 12 mei.

En wil je een steentje bijdragen aan het succes van de Hoon, meld je dan aan als vrijwilliger!

Fotocredit: Ben de Kruijff