Inspraakreactie

Samen met de Milieuwerkgroep Houten heeft de Stichting een reactie gestuurd op het NRD Schalkwijkse Buitenwaard.

Overige berichtgeving over Schalkwijkse Buitenwaard:

https://www.k3.nl/sites/default/files/2018-11/K3_Brochure_Schalkwijker_Buitenwaard_web.pdf

https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Projecten/kromme-rijn-herinrichting-schalkwijker-buitenwaard

https://houtensnieuws.nl/lokaal/herinrichting-buitenwaard-511731