Soorten rijkdom op De Kroon

De aanpassing van het waterbeheer brengt nieuwe ‘uitdagingen’ met zich mee: een toename van de ridderzuring en de akkerdistel. De afgelopen periode zijn we druk geweest met het terugdringen hiervan.
Ook is de verstopte watertoevoer vrij gemaakt vanuit de wetering naar de scheidingsloot tussen De Kroon en Vitens.

Tijdens deze werkzaamheden, die de nodige inspanning en tijd hebben gevraagd, mochten we ervaren wat het effect is van ons beheer: nieuwe soorten die zich op De Kroon laten zien: de bosruiter, het witgatje, rietgorzen en waterrallen.