Stijgende lijn in broedresultaten op De Kroon

Het weidevogelseizoen op De Kroon en bij Vitens is afgelopen. De combinatie deze twee naast elkaar gelegen gebieden is een mooi voorbeeld hoe weidevogels op het Eiland van Schalkwijk behouden kunnen blijven voor de toekomst en een inspiratie hoe toekomstige weidevogelreservaten op het EvS ingericht zouden moeten worden.
Het was wederom een heel mooi jaar qua aantallen broedvogels. De positieve trend zet door dankzij de inzet van velen en daarvoor dank!
Hierbij het verslag van de broedvogels 2019.