Variatie in de flora

Ook dit jaar zijn we weer enorm geholpen door Karin Lenten, Richard Janzen, Martin van Genderen en Frans Kok. Zij hebben voor het tweede achtereenvolgende jaar een flora inventarisatie op De Kroon uitgevoerd.

Het is goed te zien dat De Kroon jarenlang op een natuurlijke manier beheerd is, er is een grote soortenrijkdom op het terrein.

Het overzicht geeft aan welke soorten in de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn aangetroffen. De naam, familie en zeldzaamheid van de soorten zijn in kaart gebracht en verzameld.