Vele vogelsoorten

Het jaar 2019 was een mooi jaar voor De Kroon. Niet alleen hebben we mooie broedresultaten gehad in ons Houtense weidevogelgebied maar er is ook een fraai aantal verschillende vogelsoorten waargenomen. In het verslag van Ben de Kruijff op de pagina Jaaroverzicht vogels is hier alles over te lezen.