Vrijwilligers gevraagd

Zoals wel bekend hebben de weidevogels in Nederland het heel zwaar door de intensivering van de veeteelt en de grote achteruitgang van geschikte broedplaatsen. Daarom concentreren de weidevogels zich vooral in reservaten waar in overleg met de boeren een zo goed mogelijk biotoop wordt gecreëerd.

Het weidevogelreservaat de Kroon in Tull en ’t Waal is eigendom van de gemeente Houten en wordt beheerd door de Stichting. Het reservaat is een bloemrijke weide die al heel lang traditioneel wordt beweid en bevat een plasdras. Door aanleg van een inundatiesysteem is het mogelijk de waterstand te regelen in het belang van de weidevogels. Dit heeft ertoe geleidt dat de Kroon een heel mooie populatie grutto’s, tureluurs en kieviten heeft die hier succesvol hun jongen grootbrengen. Ook kleine plevieren en vier soorten eenden nestelen hier en het lijkt dat de zomertaling zich ook komt vestigen. De plasdras werkt als een magneet voor heel veel van de weidevogels uit de omgeving die hier komen voedsel zoeken.

De stichting zoekt vrijwilligers die zich structureel willen inzetten voor het weidevogelbeheer op de Kroon en die na een introductie periode zelfstandig werkzaamheden kunnen/willen uitvoeren. De werkzaamheden omvatten onder meer het plaatsen en verwijderen van het vossenraster, het onderhoud van het inundatiesysteem en het bestrijden van de zuring en de distels.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij de stichting via info@wevs.nl