Weidevogelexcursie De Kroon op 12 mei

De kievit, de grutto en nog veel meer prachtige (weide)vogels zijn weer in het land. Je kunt ze met eigen ogen zien op zondag 12 mei. Dan organiseert de stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk een weidevogelexcursie naar ‘De Kroon’ op het Eiland van Schalkwijk.

Fotocredit: Annie Keizer

Waar en wanneer?

Het vertrek is 12 mei om 09.30 uur vanaf de Linielanding  (Waterliniedok 1, Nieuwegein) naar het weiland. Het is 1,5 km heen en 1,5 km terug over een klompenpad wandelen, stevig schoeisel is gewenst. De verwachting is dat we rond 11.00 uur terug zijn bij de Linielanding. 

De gemeente Houten heeft begin 2015 10 hectare land aangekocht voor weidevogelbescherming. Samen met de lokale boer heeft de stichting WEvS dit terrein in beheer genomen. Kijk vanaf de rand van het weiland naar grutto’s, kieviten en tureluurs. Naast de vogels zullen we vertellen over het beheer dat de stichting op het weiland uitvoert in samenspraak met de boer: er wordt bijvoorbeeld laat in het jaar gemaaid, we proberen een kruidenrijke grasvegetatie te krijgen en er wordt waterbeheer uitgevoerd op een deel van de akker zodat de vogels voldoende voedsel kunnen vinden.  

Je kunt je aanmelden via de site van de Nationale Vogelweek:  

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/activiteiten/details/?excursie=3225&datum=7019

Als je vragen hebt, neem dan contact op met  Martin van Middelaar: info@wevs.nl of mobiel: 06 – 52799079

Geef een reactie