Weidevogels bewonderen

Op zondag 14 mei organiseert de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk een wandeling naar het weidevogelgebied De Kroon. U kunt daar genieten van vogels zoals grutto’s, kieviten, tureluurs en plevieren.

We vertrekken om 9.30 uur vanaf het parkeerterrein van Hajé (de Linielanding, Waterliniedok 1 Nieuwegein).
We verwachten rond 11.00 uur weer terug te zijn bij de Linielanding. De wandeling is in totaal 3 km en wordt begeleid  door enkele enthousiaste excursieleiders. U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij de Nationale Vogelweek. Trek stevige schoenen aan.

Vanaf de Linielanding wandelen we naar De Kroon. Dit is een plasdrasgebied van 10 hectare dat speciaal is aangelegd voor de weidevogels. Vanaf de kade van de Schalkwijkse Wetering kijken we naar de vogels. In verband met het broedseizoen kunnen we De Kroon helaas niet in.  

De Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk heeft De Kroon in beheer sinds 2015. De eigenaar van de grond is de gemeente Houten. Sinds kort beheert de stichting ook het gebied naast De Kroon, waarvan Vitens de eigenaar is. Hierdoor is een groot aaneengesloten gebied ontstaan met een goede natuurlijke leefomgeving voor de weidevogels.

nationale vogelweek 2023