Wordt het de vos, de roofvogel of de kat?

Nu het voorjaar duidelijk in aantocht is, wordt het ook weer tijd om na te denken over beschermende maatregelen voor de aanstaande jongen. Het gebied de Kroon heeft een open weidestructuur van bescheiden oppervlak. Dit maakt het voor rovers een waar banket.

Foto credit: Marianne Brouwer

De grootste dreiging komt uit de lucht, door onder meer slechtvalk en kraai, en vanaf de grond, door vos en kat. Afgelopen jaren hebben de vrijwilligers elk voorjaar een vossenraster geplaatst. Dit is een metalen raamwerk dat onder (lichte) stroom staat. Het heeft zeker geholpen in het buitenhouden van vossen en katten echter is niet feilloos omdat sommige slimmerds het raster toch weten te omzeilen. Ook is het benodigde snoeiwerk van opkomende begroeiing, om te voorkomen dat de begroeiing de stroom wegleidt naar de aarde, verstorend voor de broedvogels. Zoals altijd zijn er dus plussen en minnen.

Dit jaar is besloten geen vossenraster te plaatsen maar een kattenhek. Hier staat geen stroom op en heeft een andere structuur dan een vossenraster. Hopelijk gaat dit de verdediging tegen rovende viervoeters verbeteren.

Voor predatie vanuit de lucht is nog steeds geen goede verdediging, anders dan uiteraard de natuurlijke mechanismen van onder meer schutkleur. We gaan hier de komende tijd nog wat op broeden. In het komende jaarverslag zult u hier waarschijnlijk meer over kunnen lezen.

Suggesties voor aanvullende beschermingsmaatregelen zijn uiteraard welkom!