Op 18 februari 2015 is de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk opgericht. Het bestuur bestaat uit Jan Buys (voorzitter), Jaap ten Boer (penningmeester), Esther Christenhuis (secretaris), Arjen Vernooy en Ben de Kruijff.

Contact
U kunt ons bereiken via het mailadres info@wevs.nl of stichtingeilandvanschalkwijk@gmail.com.

Informatie

  • KVK-nummer: 62.681.877
  • RSIN-nummerr: 854.915.783 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie nummer)
  • IBAN-nummer: NL26 RABO 0302 4654 72
  • ANBI-status: toegekend per 01-01-2019 (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur kan besluiten aan de bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen.