Stap voor stap…

Langzaam aan beginnen we de effecten te zien van het weidevogelbeheer op De Kroon! Lees in het Verslag Broedvogels de resultaten van seizoen 2021.

gewone hoornbloem

De IVN heeft haar ronde gedaan!

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft IVN Nieuwegein de flora inventarisatie voor ons perceel gedaan. Veel dank aan Frans Kok, Karin Lenten, Richard Janzen, Cecile Kuipers en Martin van Genderen. …

Jaarverslag 2020

In 2020 moesten we zelf noodgedwongen veel binnen blijven maar de vogels laten zich niet tegenhouden. Het weidevogelleefgebied met het speciaal aangelegde plasdras heeft weer meer vogels weten te trekken. …

Samenwerking Vogelbescherming

In het voorjaar van 2020 is er in samenwerking met de Vogelbescherming een korte film gemaakt over het weidevogelbeheer op De Kroon. De vogelbescherming heeft deze film gepubliceerd en gepromoot …

Weidevogelbeheerders gezocht

Het begin van het nieuwe jaar luidt ook het begin van een nieuw weidevogelseizoen in. Voor het beheer van het terrein zoeken we versterking van ons team! We zoeken mensen …

Kwartels in het kruidenland

Afgelopen jaar zijn er weer naast de broedvogels ook weer vele andere soorten vogels op De Kroon gezien. Eén van de meer bijzondere gasten is de kwartel, blijkbaar geniet hij …

Meer aantrekkingskracht

De Kroon blijkt zich te ontwikkelen als een waardevol gebied. Er worden steeds meer soorten waargenomen. Helaas is dit, net als in andere weidevogelgebieden, een matig broedjaar. Lees meer in …

De Kroon in de schijnwerpers

De Vogelbescherming heeft samen met Ben en Tijmen een prachtig filmpje gemaakt over De Kroon; het gebied waar de stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk het beheer over voert. Veel dank …

zwanenbloem

Variatie in de flora

Ook dit jaar zijn we weer enorm geholpen door Karin Lenten, Richard Janzen, Martin van Genderen en Frans Kok. Zij hebben voor het tweede achtereenvolgende jaar een flora inventarisatie op …

Nieuwsbrief Kromme Rijnlandschap

Nieuwsbrief Kromme Rijnlandschap april 2020 Met nieuws over Experimenteren met kruidenrijke graslanden Smakelijke landschapselementen in trek Tijdelijk extra provinciaal geld in 2020 en 2021 voor herstel èn aanleg van kleine …