In het voorjaar van 2020 is er in samenwerking met de Vogelbescherming een korte film gemaakt over het weidevogelbeheer op De Kroon.

De vogelbescherming heeft deze film beschikbaar gesteld, de film is ook op onze eigen site te bekijken.

Veel dank aan Jamal Oulad-Eddib en Ben de Kruijff voor het maken van deze impressie over De Kroon op het Eiland van Schalkwijk.